TEENFILMFEST.CZ
 

2020 - Okno do světa

V roce 2020 jsme uskutečnili filmové workshopy pro děti a mládež ve věku 11 - 18 let v těchto třech dětských domovech: Písku (v Jihočeském kraji), Dagmar v Brně (v Jihomoravském kraji) a v Pardubicích (v Pardubickém kraji). S mládeží z každého z těchto dětských domovů pracovaly tři různé skupiny lektorů. Jejich průběh částečně narušila situace ohledně pandemie Covidu, nicméně jejich nejpodstatnější část jsme zrealizovali. Hlavními lektory ve zmíněných dětských domovech byli: v Písku Tereza Vokatá, Martin Mikl a Františka Kyselková (studenti Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku), v Pardubicích Veronika Janečková, Kateřina Dudová a Izabela Moravcová a v brněnské Dagmar Zuzka Dubová.

Prostřednictvím opakujících se filmových workshopů ve zmíněných domovech jsme seznámili zdejší dospívající děti s obsluhou vyspělé a zároveň jednoduše obsluhovatelné moderní audiovizuální techniky i základními principy příprav, natáčení a střihu audiovizuálních děl a vzniku fotografií. Této skupině mladých lidí naší společnosti, kteří by se k natáčení videí, rozhovorů, reportáží apod. asi nikdy nedostali, a možná ani v budoucnu nedostanou, jsme zpřístupnili primární, a především praktické, znalosti z oboru audiovize. Přáli jsme si rozvinout jejich talenty, pracovali jsme s jejich kreativním potenciálem. Užíváním nejmodernějších komunikačních technologií jsme je vedli k aktivnímu trávení volného času a zprostředkovali jim nové informace a poznatky pro ně vhodnými a přitažlivými metodami. Rozšířili jsme možnosti jejich zájmového a neformálního vzdělávání. Šlo nám také o podporu jejich mediální gramotnosti (která byla na počátku nulová) a získání základního povědomí o kritickém myšlení a rozpoznávání pravdivých informací prezentovaných internetem a veřejnými sdělovacími prostředky. Projekt pomohl zvýšit sebeúctu teenagerů z dětských domovů, snažili jsme se podpořit jejich sebevědomí a uvědomění si vlastní hodnoty.

Tento projekt podpořily: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury ČR a Nadace Net4Gas.