TEENFILMFEST.CZ
 

2020 - Online projekce

V roce 2020 jsme z důvodu pandemie Covidu nerealizovali standardní 2. ročník festivalu Teenfilmfest. Spolupracovali jsme však se školami různého typu v Praze i mimo Prahu a z filmů z roku 2019, ke kterým jsme měli promítací práva, jsme na základě konkrétního přání každé jednotlivé školy sestavovali a následně školám zasílali speciální online bloky o délce mezi 35 a 60 minutami z mezinárodní tvorby dětí a mládeže, která vyhovovala konkrétnímu věku, specifickému zájmu žáků či studentů a potřebám výuky na jednotlivých školách. Na počátku roku 2020, do začátku března, než začala pandemie Covidu, jsme organizovali projekce filmů z Teenfilmfestu pro základní i střední školy v kinech na různých místech České republiky.

Pro každou ze škol jsme vytvořili originální filmový blok, v minimálně případech se sestavení těchto bloků opakovalo. U nejmladších dětí jsme museli dbát na to, abychom jim zprostředkovali filmy, u kterých nemusí číst podtitulky a nejsou české. Většina škol měla zájem o zahraniční filmy. V době nouzového stavu z důvodu covidu se na filmy žáci a studenti dívali na základě přístupových hesel doma na počítačích, anebo je učitelé promítali žákům a studentům ve školách v době, kdy to zmírněná situace (před Vánocemi) ohledně pandemie covidu dovolovala. Ve spolupráci s některými školami jsme také realizovali streamované diskuse k filmům s ředitelkou festivalu.

K filmům jsme školám zasílali také anotace filmů a pracovní listy, které žáci a studenti obdrželi pro výuku a k následnému vyplnění po zhlédnutí filmů. Nejčastější tematické okruhy se týkaly například toho, který film se žákům/studentů líbil nejvíce a který nejméně a proč, jaké animační techniky byly užity v jednotlivých animovaných filmech, která z filmových profesí byla u jednotlivých filmů nejvýraznější a nejzdařilejší a proč, která byla nejhorší a proč apod.

Počet diváků těchto projekcí z řad dětí a mládeže byl v roce 2020 kolem 3 500, čímž výrazně vzrostl celkový počet všech diváků 1. ročníku Teenfilmfestu. Projekt finančně podpořily Městská část Praha 1 (pod názvem Teenfilmfest 2020) a Nadace Net4Gas, a proto se online projekce pro školy konaly z důvodu této podpory v roce 2020 zdarma.

Jste-li zástupce škol a máte-li o online projekce bloků filmů z 1. ročníku zájem také v roce 2021, zašlete nám prosím e-mail.