TEENFILMFEST.CZ
 

2021 - Pravidla festivalu

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ audiovizuálního díla (dále jen „dílo“)

 1. Hlavní autoři a tvůrci děl jsou děti a mládež z celého světa ve věku mezi 7 a 21 lety. Díla mohou být zpracována i skupinami tvůrců. Spolupráce dospělých na díle má být maximálně 40tiprocentní, větší část musí udělat tvůrci do 21 let sami.

 2. Přihlásit dílo může jakýkoliv filmový nadšenec. Není podstatné, zda tvůrce natočil video sám či zda vzniklo v rámci školy, workshopu, tábora, ZUŠ atd.

 3. Maximální délka díla je 25 min. (je-li delší, napište nám, pokusíme se najít řešení).

 4. Rok výroby není důležitý.

 5. Pro díla vzniklá na území ČR je přihlašovací poplatek nulový. Přihlašujte je pouze přes www.afilmteensfest.com.

 6. Díla budou vybírat profesionálové. Přihlášení díla nepodmiňuje jeho výběr na festival. Dílo, které nebude přijato do soutěže, může být promítáno jako nesoutěžní.

 7. Při výběru děl budeme upřednostňovat tato témata: Láska (v různých podobách), Rodina a vztahy, Šikana a násilí, Příroda a změny klimatu, Diskriminace a rasismus, Kybersvět, Křesťanské hodnoty. Nebojte se přihlásit filmy i s jinými tématy. Ale videa podporující návykové látky, násilí, rasismus a jinak nevhodná budeme vyřazovat.

 8. Podmínkou přijetí díla pro festivalový výběr je řádné vyplnění přihlašovacího formuláře a zaslání díla v patřičném formátu (viz dále). Prosíme o poskytnutí požadovaných materiálů dle instrukcí, usnadní nám to tvorbu katalogu, organizaci festivalu a propagaci děl. Nebudete-li mít některé z materiálů k dispozici, sdělte nám, kdy je dodáte. V „Návodu k vyplnění“ je uvedeno, které materiály nejsou povinné.

TERMÍNY PŘIHLÁŠEK V ROCE 2021

 1. Brzký: 15. srpna
 2. Optimální: 5. září
 3. Regulérní : 1. října
 4. Velmi pozdní: 20. října

Bankovní spojení při nedodržení termínu: Poštovní spořitelna, ČSOB a.s., název účtu: Adonai for People o.p.s., číslo účtu: 282762926/0300, Variabilní symbol: 03

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Hlavní: 1) hraná tvorba, 2) dokumenty, 3) animace, 4) experimentální videa, 5) ostatní tvorba. Do kategorie „ostatní“ patří reklamy, znělky, klipy, music videa, počítačová grafika apod., nebudou-li vhodné pro kategorii „experimentální“ nebo „animace“.

Podkategorie dle věkutvůrců: a) do 10 let, b) 11 - 14 let, c) 15 - 17 let, d) 18 - 21 let.

CIZOJAZYČNÉ PODTITULKY: Máte-li verze díla a ukázkového snímku s anglickými nebo španělskými podtitulky, zašlete nám je. V opačném případě budeme vyrábět anglické a španělské podtitulky my. Máte-li dialogovou listinu v češtině a event. angličtině i španělštině, zašlete nám je.

FORMÁTY VIDEA (pro dílo a ukázkový snímek)

Prosíme Vás o dodání ve formátu MP4, všechny ostatní formáty na něj budeme převádět.
Video: AVC - kodek H.264 (ostatní formáty budou do něj převedeny), min. bitrate 5Mbps, rozlišení minim. fullHD (1020x1080, v ostatních případech letterbox)
Audio: kodek AAC, min. bitrate 192kbs, počet kanálů stereo

DORUČENÍ VIDEA A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ

Ideální varianta je nahrát dílo v české a eventuálně i s anglickými a španělskými podtitulky ve výše zmíněném formátu a všechny další materiály (fotografie 1MB, key art/plakát 5MB, dialogové listiny k dílu v češtině i angličtině a španělštině, ukázkový snímek v české verzi a event. s anglickými a španělskými podtitulky) na naše cloudové úložiště: https://upload.afilmteensfest.com. V případě technických problémů zašlete potřebné materiály a informace na náš e-mail: prihlasky@afilmteensfest.com (a dále je zašlete např. přes WeTransfer, Úschovnu apod.).

NÁVOD K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

 1. Přihlašovací formulář může vyplnit a zaslat osoba nebo organizace, která jakýmkoliv způsobem souvisí se vznikem díla. Vyplnění kolonek označených hvězdičkou je povinné, bez jejich vyplnění se formulář neodešle.

 2. Název díla v angličtině a španělštině ideálně vyplňte sami, český význam nemusí odpovídat přesnému překladu do angličtiny a španělštiny. Pokud nevyplníte, přeložíme bez záruky naprosté správnosti sami.

 3. Délku díla uveďte přesně na sekundy, usnadní nám to sestavení promítacích bloků.

 4. Hlavní tvůrci jsou režisér, herci v hlavních rolích, kameraman, střihač a zvukař. Vzhledem k tomu, že některou z profesí vykonávalo více osob, anebo jedna osoba zastoupila více profesí nebo vyrobila celý film sama, prosíme, abyste nám toto co nejlépe popsali. Pro zařazení filmu do správné soutěžní kategorie potřebujeme znát věk každého z hlavních tvůrců.

 5. Ostatními tvůrci rozumíme všechny další osoby do 21 let, které se na filmu podílely (herci ve vedlejších rolích, asistenti atd.). Důležité je uvedení jejich funkce a věku.

 6. Potřebujeme znát formu a objem (přibližně v %) spolupráce dospělých při vzniku díla. Při jeho posuzování je to pro nás důležité. Uveďte jména, kontakty (můžete-li a máte-li je) a funkce spolupracujících dospělých (např. lektor, učitel, supervize atd.).

 7. Kontakt na osobu nebo organizaci (včetně kontaktní osoby), která dílo přihlašuje, je důležitý pro další komunikaci ohledně užití díla v rámci festivalu. Proto vyplňte platné kontakty, raději více e-mailů a telefonních čísel.

 8. Kontakt na hlavní tvůrce videa do 21 let (a/nebo jejich rodiče) je důležitý pro zaslání informací o přijetí filmu, Q&A, udělení cen atd. Přímý kontakt s tvůrci a jejich rodiči je pro zdárný průběh festivalu stěžejní, samozřejmě při respektování pravidel GDPR.

 9. Stručný popis díla (synopse): co nejvýstižnějším způsobem popište, o čem dílo je, jaký je jeho obsah, jaká je jeho hlavní myšlenka (při 1. ročníku jsme často psali sami). Synopse je velmi důležitá pro prezentaci díla v katalogu a pro jeho propagaci!

 10. Bio a filmografie hlavních tvůrců díla: kde se tvůrci narodili, do jaké školy chodí, jakou školu absolvovali, jaké jsou jejich koníčky, jakých workshopů se účastnili atd. (= bio) a dále uveďte, na kterém filmu již pracovali, jaká byla jejich funkce atd. (= filmografie). Je to důležité pro propagaci díla a autorů.

 11. Okolnosti vzniku díla: např. jaká byla motivace k vytvoření díla, jak vznikla základní myšlenka, kde a za jakých podmínek dílo vznikalo apod. Tyto informace jsou důležité pro Q&A(online rozhovor s tvůrci) a další propagaci díla.

 12. Další informace: zde můžete napsat další libovolné informace o vzniku díla, které považujete za zajímavé, podstatné a přejete si je s námi i veřejností sdílet. Jsou pro nás důležité hlavně pro přípravu Q&A. Vyplnění je dobrovolné.

 13. Způsob zaslání díla: popište, zda jste jej poslali přes naše úložiště upload.afilmteensfest.com nebo jinak, event. zde uveďte online link pro zhlédnutí videa (např. Youtube apod.). Pošlete nám originální českou verzi. Máte-li verzi s anglickými a/nebo španělskými podtitulky, zašlete je odděleně jako další v pořadí.

 14. Fota hlavních tvůrců: zašlete alespoň 1 foto nejdůležitějšího tvůrce, ideálně i fota dalších hlavních tvůrců (1 foto každého). Ideální velikost: 1MB. V kolonce uveďte, kolik fotek posíláte a jak (naše úložiště apod.). Můžete dodat event. i po přihlášení díla.

 15. Fota z filmu: zašlete min. 2 kvalitní fota, ideálně více. Měla by dílo výrazně představit (doporučujeme vybrat výtvarně zajímavou scénu vypovídají o hlavní myšlence díla, další fota mohou být také z natáčení). Ideální velikost: 1MB. V kolonce uveďte, kolik fotek posíláte a jak (naše úložiště apod.). Můžete dodat event. i po přihlášení díla.

 16. Key art = graficky zpracovaný motiv, který se užívá pro tvorbu plakátu a propagaci díla. Může to být i stěžejní foto z díla. Máte-li k dispozici plakát (ideálně v anglické verzi), též jej zašlete. Ideální velikost: kolem 5MB. Do kolonky uveďte, zda a jak (naše úložiště apod.) je posíláte. Není povinné.

 17. Dialogová listina je písemný přepis veškeré mluvené řeči ve filmu, včetně citoslovců a úvodních i závěrečných titulků. Důležité je označit začátky časů (v sekundách) jednotlivých vět. Napište, zda a jak (naše úložiště apod.)ji posíláte. Její zaslání hlavně v češtině a eventuálně i v angličtině a španělštině usnadní tvorbu cizojazyčných podtitulků. Není povinná.

 18. Ukázkový snímek (tzv. show reel) je cca 20 - 45tisekundová sestřižená ukázka z díla, která jej výrazně představí. Ideální je i jeho verze s anglickými a španělskými podtitulky (nemáte-li je, přivítáme od vás dialogovou listinu snímku v češtině, event. i v angličtině a španělštině). V kolonce napište, zda posíláte a jak (naše úložiště apod.). Není povinný.

 19. Na konci vyplňování formuláře je nutné potvrdit, zda souhlasíte s pravidly festivalu a se zpracováním všech uvedených údajů. Bez tohoto potvrzení se formulář neodešle.

 20. Pro nahrávání souborů na naše úložiště https://upload.afilmteensfest.com/máte vysvětlen postup po otevření linku: Nejprve vyplňte název díla a jméno jeho zástupce. Poté myší klikněte na „Další krok“ a přetáhněte všechny materiály na plochu platformy nebo je přidejte pomocí "Přidat soubor" a následně klikněte na tlačítko "Odeslat soubory". Když se nahrávání ukončí, objeví se „Nahrání úspěšné“ a link můžete zavřít, soubory byly nahrány.

OCENĚNÍ

Uděleno bude 20 základních cen: v každé z 5 hlavních kategorií 4 ceny dle věku tvůrců. Mimořádně zajímavá díla obdrží těchto 8 ocenění: Ben Barenholtz Award, Cena Vojtěcha Jasného, Nejlepší mezinárodní film, Nejlepší český mimoškolní film, Nejlepší český školní film a tři Ceny diváků. V případě potřeby bude navíc 7 čestných uznání. Vítězové obdrží tištěné certifikáty a věcné ceny. O ocenění filmů rozhodne komise složená z profesionálů.

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Tvůrci budou organizátorem informováni o účasti doprovodných i dalších programů festivalu, kterými budou Q&A (online rozhovory s tvůrci), vyhlášení cen a další. Proto ve vlastním zájmu uvádějte kontakty, které jsou platné a užíváte je.

KONTAKT A KORESPONDENCE

ADONAI for People o.p.s., Kodicilova 258/6, 108 00 Praha 10 Malešice
Tel: + 420 603822181, + 420 775783777
e-mail: info@afilmteensfest.com, abc@afilmteensfest.com

(Na poštovních zásilkách by mělo být jasně napsáno: „pouze pro kulturní účely, balík nemá žádnou komerční hodnotu“. Maximální uvedená hodnota balíku by měla být 10 Euro.)

PROHLÁŠENÍ tvůrce a/nebo zákonného zástupce přihlašujícího AVD dílo:

 1. Tvůrce a/nebo jeho zákonný zástupce prohlašují, že jsou oprávněni přihlásit dílo na A-FilmTeensFest (dále jako „organizátor“ nebo „festival“) a udělit všechna dále popsaná povolení související s jeho užitím a distribucí. Dále prohlašují, že udělují organizátorovi souhlas užívat všechny jimi zaslané materiály pro propagační účely festivalu a dávají organizátorovi a jakýmkoli třetím stranám spolupracujícím s organizátorem právo natáčet a fotografovat vzhled i hlas tvůrce díla pro propagaci festivalu a díla.

 2. Tvůrci a/nebo jejich zákonní zástupci prohlašují, že mají zajištěna veškerá autorská, promítací a další práva související s výrobou a distribucí díla a za toto nesou plnou odpovědnost. Tvůrci přihlášených a pro festival vybraných děl mají právo užívat jméno a logo festivalu ve svých propagačních i osobních materiálech (portfoliu atd.).

 3. Tvůrci a/nebo jejich zákonní zástupci souhlasí, že budou přidáni do seznamu e-mailových kontaktů organizátora. Jejich jména a e-maily mohou být také sdíleny s partnery třetích stran za účelem propagace festivalu, s mezinárodními festivaly apod. V případě, že s tím nesouhlasí, oznámí toto organizátorovi, který je povinen vzít toto v úvahu a jejich jména a e-maily neužívat.

 4. Pokud bude dílo přijato na festival, udělují tvůrci a/nebo jejich zákonní zástupci organizátorovi nevýhradní právo dílo promítat, propagovat a distribuovat, včetně online projekcí, a v plném rozsahu tak, jak to on plánuje. V případě nesouhlasu s tímto zašlou organizátorovi písemně a v patřičném časovém předstihu zákaz týkající se užívání díla. Též souhlasí s tím, že organizátor může užívat dílo v rámci dalších distribučních možností festivalu a že od něj neobdrží žádnou kompenzaci za užití díla v souladu s uvedenými pravidly a podmínkami. Dále přijímají, že je organizátor může požádat o podpis distribučních smluv, což mohu přijmout nebo odmítnout. Organizátor tímto nemá a nezískává žádná autorská ani vlastnická práva k dílu.

 5. Je-li tvůrce mladší než 18 let, musí (za něj) jeho zákonný zástupce souhlasit se všemi uvedenými pravidly a podmínkami. Je-li to relevantní, zákonný zástupce nezletilého tvůrce rozumí a bere na vědomí, že souhlasí se všemi zde uvedenými pravidly a podmínkami pro tvůrce, jehož je zákonným zástupcem.Tvůrce a/nebo jeho zákonný zástupce berouna vědomí, že řádné odeslání přihlášky organizátorovi představuje dohodu mezi tvůrcem a/nebo jeho zákonným zástupcem a organizátorem ohledně popsaného užití díla a také jejich souhlas s uvedenými pravidly a podmínkami.

PRAVIDLA GDPR

Organizátoři festivalu považují ochranu a důvěrnost poskytnutých osobních údajů za důležité. Osobní údaje tvůrců a jejich zákonných zástupců i dalších osob zpracují a využijí pouze v souladu s platnými právními předpisy. Tvůrci a jejich zákonní zástupci mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas udělený pro účely zpracování a užití jejich osobních údajů organizátorem. V dalších případech mají právo podat námitky proti zpracování jejich osobních údajů a rovněž mají právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení jejich zpracování nebo přenositelnosti. V případě odvolání souhlasu s užitím osobních ůdajů, podání námitky nebo využití některého z výše zmíněných práv budou tvůrce nebo jeho zákonný zástupce kontaktovat organizátora na uvedené e-maily.